VVD Tweede Kamerleden op werkbezoek over spoor, infra en een gelijk speelveld

Op maandag 7 sept 2015 hebben de VVD Tweede Kamerleden Betty de Boer (woordvoerder voor havenbeleid) en Barbara Visser (woordvoerder infrastructuur) een werkbezoek gebracht aan de Rotterdamse haven.

© Foto vlnr: Betty de Boer, ...

Gestart werd bij het Rail Service Centrum. Tegen een dynamische achtergrond van container-moves en voortdenderende goederentreinen gaf RSC-directeur Pieter Förrer aan hoe hier maritieme en continentale spoorlading gecombineerd wordt tot ver Europa inrijdende shuttletreinen. Het spoorgoederenvervoer kent geen spoorboekje op jaarbasis, maar vergt een dagelijkse flexibele planning. En bij de huidige beperkte marges kunnen kostenstijgingen, zoals de nu voorgestelde verhoging van de gebruiksvergoeding verstrekkende gevolgen hebben voor spoordiensten, bedrijven en zelfs voor de keuze van aan te lopen zeehavens.

Aan boord van de Nieuwe Maze presenteerde projectdirecteur René van der Plas het Programma Spoor van HbR: spoor is voor de ontwikkeling van de Rotterdamse haven van belang om nieuwe markten te bereiken. Voor de Kamerbehandeling van de Begroting van I&M en het MIRT zijn de infra-projecten Theemsweg en Verdieping Nieuwe Waterweg met de Kamerleden besproken. Aansluitend heeft JJF gewezen op reeks van I&M-rapporten, die in de buurlanden wijzen op staatssteun aan zeehavens en het door de overheid betalen van inspectiekosten, dit gevoegd bij de HbR-bijdragen aan Rijksinfra-projecten en de dreigende invoering van vennootschapsbelasting voor de Nederlandse havenbeheerders raakt faire concurrentieverhoudingen: een Europa-breed kader over transparantie en staatssteun moet leiden tot een fair en gelijk speelveld. Hierbij verwees VVD-ster Betty de Boer naar haar samen met PvdA-Kamerlid Lutz Jacobi ingediende en aangenomen motie, waarin het Kabinet is opgeroepen om van een verdere verhoging van het aan bedrijven door te berekenen inspectiekosten af te zien en eerst een onderzoek te starten naar kostenbesparingen.